65 – A better citizen-experience: Hoe kan de stad/gemeente een optimale dienstverlening leveren aan de burger?

Vanden Broele

Wij implementeren kennis bij lokale overheden a.d.h.v. digitale tools

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Hoe kan de overheid op het lokale niveau een optimale dienstverlening leveren naar de burger? (In de breedte, verschillende facetten) Waar kunnen we de meest significante verbeteringen aanbrengen voor de meerderheid van de Vlaamse gemeenten t.o.v. vandaag (probleembepaling) en met welke oplossing (ontwerp oplossing). We kijken in de eerste plaats naar nieuwe, sterke oplossingen voor i.f.v. realisatie van bestaande & gekende uitdagingen bij de gemeente.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

  • Het leven in een stad aangenamer maken
  • De relatie tussen burger en (lokale) overheid verbeteren
  • De overheid als efficiënt en bekrachtigend instrument voor het welzijn en de welvaart van de burger

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het ligt in de kern van ons bedrijf om oplossingen te ontwikkelen voor lokale overheden. Met het oog op de toekomst proberen we met een open blik nieuwe uitdagingen en oplossingen te identificeren en ontwikkelen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Vanden Broele is al decennia actief in het ondersteunen van lokale overheden bij hun beleid. We hebben hiervoor verschillende oplossingen op de markt gebracht die terug te vinden zijn op de website.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

1) Scope, identificeren van opportuniteiten: Waar kunnen we de meest significante verbeteringen aanbrengen voor de meerderheid van de Vlaamse gemeenten
2) Ontwerp oplossing: Hoe kunnen we een sterke en haalbare interventie ontwikkelen?
3) Validatie: Werkt de oplossing in de praktijk, hoe kunnen we verbeteren?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een oplossing voor een relevant probleem met basisvalidatie op het gebied van:
1) Wenselijkheid bij de klant: aangetoonde impact en interesse bij de stad/gemeente voor de oplossing
2) Technische haalbaarheid (in samenwerking met softwarebedrijf Novado)
3) Financiële haalbaarheid: Businessmodel dat klopt

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B)
Budget:

Het is onze core-business dus bij interessante sporen zijn investeringen mogelijk. Standaard kunnen reiskosten en dergelijke vergoed worden.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.