91 – Hoe kunnen we (beginnende) leerkrachten in het basisonderwijs kennis laten maken met coderen/programmeren aan de hand van een (online) game of tool?

CodeNPlay

CodeNPlay wil ervoor zorgen dat ieder kind een creator wordt van zijn of haar technologische toekomst

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Coderen zal vanaf heden een zeer gegeerde vaardigheid worden. Ook voor leerkrachten, aangezien zij in de toekomst ook coderen en programmeren als leerinhoud op school zullen moeten geven. Toch hebben leerkrachten tegenwoordig vaak onvoldoende didactische/praktische kennis om dit over te brengen en moeten ze dus getraind worden.

CodeNPlay geeft deze ondersteunende codeer/programmeer lessen aan leerkrachten van het basisonderwijs. Uit onze ervaring is gebleken dat veel leerkrachten niet klaar zijn om coderen in hun eigen les toe te passen en meer tijd nodig hebben. We zijn daarom op zoek naar een online game/methode om de leerkrachten zelfstandig codeerlessen te laten doorlopen bij wijze van voorbereiding of oefening op onze lessen in de klas, en dit terwijl ze in aanraking komen met technologie.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Deze tool zou impact kunnen hebben op het levenslang leren van leerkrachten enerzijds en op het vormen van jonge leerlingen in coderen en programmeren anderzijds. Het hoofddoel is om Vlaanderen/Brussel/Wallonië op de kaart te zetten in Europa door kinderen op school kennis te laten maken rond coderen – een vaardigheid die steeds belangrijker wordt. Om dit te bereiken hebben we veel enthousiaste leerkrachten nodig, de tool zou het bereik van leerkrachten enorm kunnen verhogen en daarnaast de drempel tot ‘klassikale bijscholing’ verlagen. Met deze uitdaging i.s.m. UGent willen we leerkrachten overtuigen van het belang rond coderen en uiteindelijk willen we hen ook levenslang, ongedwongen interactief blijven bijscholen rond programmeren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

CodeNPlay heeft de inhoud van de codeerlessen klaar, net zoals een pakket om coderen in de klas te brengen. We missen een (online) oefenmethode waar de leerkrachten zelfstandig gebruik van kunnen maken. Op die manier empoweren we de leerkrachten wanneer ze autonoom een training doorlopen. Daarnaast zullen we er aan de hand van onze lessen en de tool voor zorgen dat leerkracht zich klaar voelen eens de overheid beslist om coderen in het curriculum te brengen, zodat geen kostbare tijd of energie verloren gaat op dat cruciale moment.

Een extra uitkomst hiervan zou kunnen zijn dat leerkrachten al van in de lerarenopleiding (of nadien) coderen leren kennen. Vanuit het idee van design thinking én vanuit onze missie, lijkt het ons belangrijk om onderwijs en business samen te brengen zodat we van elkaar leren in een learning community.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

CodeNPlay heeft zich voorlopig gefocust op de in-class lessen voor leerkrachten. Rond zelfstandig distance-learning is nog niets gebeurd. Een bestaand voorbeeld is echter https://code.org/, een Amerikaanse (Engelstalige site) waar oefeningen aangeboden worden. Toch vinden we het te beperkt en zoeken we een oplossing die nog meer gericht is op leerkrachten in het bijzonder.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Brainstorm sessie, stappenplan opstellen, offline prototype, digitale uitwerking, testen bij een testpubliek

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Idealiter verwachten we een afgewerkt product/draaiboek/game waar uiteraard nog verbeteringen kunnen aan gedaan worden, maar wat ingezet kan worden bij onze lessen.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

Beperkt budget beschikbaar.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.