93 – Wat als we bedrijfsleiders en verantwoordelijken een “digitale spiegel” kunnen voorhouden die hen vertelt wat het toekomstperspectief is?

Consilio Partners

Consilio Partners is een organisatie die ondernemingen op cruciale kantelmomenten begeleidt naar wendbaarheid en toekomstbestendigheid.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Managers zitten met hun neus op de werkelijkheid en houden zich bezig met het oplossen van dagdagelijkse problemen. Ze gaan in op details en verliezen het geheel uit het oog. Door zich bezig te houden met problemen oplossen, hebben ze geen tijd meer om mogelijkheden te exploreren.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Door een blik in de digitale spiegel krijgen leiders inzicht in de verhulde kwetsbaarheden, het verdoken potentieel, de ongekende maturiteit en de niet evidente opportuniteiten. Zo is het management bewust van het volledige potentieel van alle ingezette middelen. Met de identificatie van het verdoken potentieel hebben ze de fundamenten van een doelgericht transitieplan dat de organisatie future proof maakt.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Met onbevooroordeelde studenten het bestaande algoritme achter de opportunity scan evalueren en verbeteren.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Consilio partners heeft op basis van het Capability Maturity Model een “Opportunity scan” geconcipieerd. Deze scan verschaft een beeld van de huidige maturiteit van de bedrijfsprocessen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Er voor zorgen dat de scan 360° van de bedrijfskritische organisatiefuncties belicht.
  • De vragenlijst achter elke organisatiefunctie optimaliseren.
  • De verbetermogelijkheden achter elke organisatiefunctie vervolledigen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een model dat de methode verklaart waarmee op een wetenschappelijk verantwoorde manier het verband wordt aangetoond tussen maturiteit van de organisatie en toekomstbestendigheid.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B)
Budget:

Bespreekbaar. Wij kunnen onze kantoren ter beschikking stellen.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.