94 – Hoe ziet de online tool eruit (inhoudelijk en vormelijk) waarmee bedrijfsleiders het verdoken potentieel van een organisatie kunnen identificeren en vervolgens activeren?

Consilio Partners

Consilio Partners is een organisatie die ondernemingen op cruciale kantelmomenten begeleidt naar wendbaarheid en toekomstbestendigheid.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Consilio partners heeft op basis van het Capability Maturity Model een analoge “Opportunity scan” geconcipieerd. Deze analoge scan dient gedigitaliseerd te worden om online te kunnen aanbieden aan bedrijfsleiders en managers.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Door het online aanbieden van de “opportunity scan” worden bedrijfsleiders en managers in staat gesteld instant een beeld te krijgen van het verdoken potentieel van hun onderneming of organisatie.

Waarom dien je deze uitdaging in?

We willen inzetten op de moderne digitale mogelijkheden om informatie snel te verkrijgen, te verwerken en terug te koppelen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Consilio partners heeft op basis van het Capability Maturity Model een “Opportunity scan” geconcipieerd. Deze scan verschaft een beeld van de huidige maturiteit van de bedrijfsprocessen. Heden wordt de scan uitgevoerd middels interviews, focusgroepgesprekken en bevraging. Dit is tijdrovend.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De vragenlijsten die de basis vormen van de scan evenals de voorstelling van de output dient gedigitaliseerd te worden om online te kunnen aanbieden.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een webversie van de interactieve analoge opportunity scan.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B)
Budget:

Bespreekbaar. Wij kunnen onze kantoren ter beschikking stellen.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.