96 – Hoe kunnen we ingezameld textiel dat de kwaliteitsvereisten voor hergebruik (winkelwaardig textiel) niet halen op een duurzame wijze een nieuwe bestemming geven?

Ateljee VZW

Ateljee VZW is een maatwerkbedrijf die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tewerkstelt via haar projecten (o.a. De Kringwinkel, Het Restaurant, Trans-Fair, ...)

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Ateljee VZW zamelt heel wat textiel in via verschillende inzamelkanalen (in textielcontainers, via de brengpunten aan De Kringwinkel en via huis-aan huisophaling). Van alle ingezamelde textiel (ongeveer 80 – 100 ton per maand) is slechts 25% winkelwaardig, wat wordt aangeboden in De Kringwinkel. We zoeken nieuwe duurzame circulaire oplossingen voor de restfractie aan textiel.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien de afvalstroom textiel volledig kan worden opgenomen in circulaire (sociale) economie, creëert dit zowel arbeidskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt als een positieve impact op zowel milieu en maatschappij.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Als circulaire sociale ondernemers willen we afvalstromen zoveel als mogelijk beperken en op een innovatieve wijze nieuwe projecten opzetten die tewerkstelling creëren. Tevens willen we mensen laten kennismaken met circulaire sociale economie en hen enthousiasmeren om verder te werken aan nieuwe uitdagingen binnen circulaire sociale economie.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Upcycling van textiel uit de fractie “niet-winkelwaardig textiel” is te beperkt om een structurele oplossing te voorzien. Verkoop/verdeling textiel in derdewereldlanden door NGO’s

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Zoektocht naar mogelijke oplossingen die in binnen- en/of buitenland beschikbaar zijn
  • Brainstorm naar innovatieve nieuwe oplossingen of alternatieve business modellen rond ingezameld textiel
  • Haalbaarheidsstudie
  • Opstart testcase
  • Evaluatie testcase

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

  • Overzicht best practices uit binnen- en buitenland of eigen innovatieve ideeën
  • Toetsing van deze oplossingen aan onze case (+/- 75 ton te verwerken textiel) of grootschaliger
  • Haalbaarheidsstudie (business case)

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

in samenspraak te bepalen – restfractie textiel beschikbaar – bedrijfsbezoek aan Ateljee

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.