1 – Hoe zorgen we ervoor dat studenten meer kennis hebben en gebruik maken van duurzamere en gezondere voeding op kot?

Universiteit Gent (Green Office)

Wij staan in voor de uitwerking en coördinatie van het duurzaamheidsbeleid aan de instelling (onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering).

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We willen een verdeelplatform – al dan niet met winstmodel – opstarten om duurzame en gezonde ingrediënten en/of fruit en/of groenten te verdelen onder Gentse studenten op kot. Niet eenvoudig, want studenten zitten traditioneel op hun geld en zijn niet steeds bereid om de nodige moeite te doen om een potje bijeen te krijgen.

De Mizuna-werking (duurzame fruit en groentepakketten) toonde echter aan dat er toch de nodige interesse is voor zo’n aanbod. Zeker aangezien ook personeel – niet in het minst jonge onderzoekers – graag mee profiteren.

Maar waar zit die student of dat personeelslid nu op te wachten? Wat heeft die nodig om over de streep getrokken te worden? Hoe kan je een betaalbare logistiek opzetten? Hoe beperk je de kosten? Hoe verleid je hen om in te stappen? En hoe krijgt moderne technologie hierin een plek? Wij hebben al ideeën en mogelijke partners, maar we horen uiteraard zeer graag jullie ideeën.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De leeftijdscategorie 18-25 is op vlak van voeding een belangrijke. Er wordt in de Vlaamse keuken steeds minder vers gekookt, waardoor we de voeling verliezen met een gezond bord. De jaren op kot zijn vaak jaren van experiment, van zelf koken, van zelf ontdekken.

Door studenten een betaalbaar en handig platform aan te bieden kunnen we zelfkook met verse en duurzame producten aanmoedigen, wat uiteraard positief bijdraagt aan het gezondheids- en duurzaamheidsbeleid binnen de maatschappij en Stad. Bovendien zorgt het initiatief voor meer samenhorigheid (samen eten en koken) en ondersteunt het duurzame kleine ondernemers in de regio. Het helpt ook om het duurzame imago op een correcte wijze te versterken en te verankeren en kan aanzetten om ook binnen de eigen bedrijfsvoering meer aandacht te hebben voor gezonde en duurzame voeding.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Al enkele jaren staan de vrijwilligers van Mizuna in voor duurzame groente- en fruitpakketten voor studenten. Maar de tijden en noden veranderen. Zo is ook één van de oorspronkelijke doelstellingen van Mizuna (o.a. meer bio-bekendheid) achterhaald, door o.a. een ruimer aanbod in de supermarkten. We denken dan ook graag na over de vitaminenoden der studenten in de jaren ’20!

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Mizuna (http://www.mizuna.be/) deelt al jaren fruit & groentepakketten aan, o.a. in de Green Hub (UFO). Dit volledig op vrijwillige basis. Maar het succes is tanende. Enerzijds door een gebrek aan visibiliteit, maar ook wel voor een deel omdat duurzame fruit en groenten nu eenvoudiger te vinden in de reguliere distributie. In Gent is Gent En Garde een mogelijke partner om dit samen uit te werken. Waarom bv. niet samenwerken met de Buurderijen (https://boerenenburen.be/nl-BE) en een verdeelpunt maken on campus?

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Waar zit de UGent’er (en hogescholer) op te wachten? Waar ligt er potentieel?
  • Wat zijn mogelijke scenario’s? Hoe scoren zij qua impact, haalbaarheid, betaalbaarheid?
  • Welk scenario draagt de voorkeur weg?
  • Contact met mogelijke partners binnen de Stadscontext.
  • Dit scenario wordt uitgewerkt en – waar mogelijk – uitgetest.
  • Evaluatie: haalbaar? zelfbedruipend, winstmodel, subsidie nodig?

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

We verwachten een plan van aanpak en een evaluatie van mogelijke scenario’s + uitwerking van het meest waardevolle scenario. Er is uiteraard ook ruimte voor experiment.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Ja, de Green Hub staat ter beschikking en 2.000 euro voor het experiment.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.