2 – Hoe kunnen we aan effectmeting doen door gebruik van QAL en CB binnen de jeugdhulp?

vzw Jo-In

Wij zijn een koepel en vormingsdienst binnen de jeugdhulp.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Er is een gebrek aan ondersteunende kaders en hoe ze te gebruiken om effectmeting te operationaliseren in de jeugdhulp.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Organisaties verrijken hun visie, methodieken en zijn in staat om doelgericht aan de slag te gaan met effectmeting en indicatoren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat de sector nood heeft aan concrete ondersteuning op dit vlak, bovendien kan dit een win-win zijn voor zowel studenten, academici, organisaties als overheid.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Vanuit het agentschap Opgroeien en vanuit Jo-In werden reeds studiedagen georganiseerd rond het thema. Toch missen organisaties in de jeugdhulp nog de praktische ondersteuning om met effectmeting en indicatoren echt aan de slag te gaan.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

In Nederland werden door Tom Van Yperen workshops rond het thema gegeven. Deze workshops kunnen perfect naar Vlaanderen vertaald worden en hier gegeven worden. Ook Tom Van Yperen zelf is hier voorstander van.

Vzw Jo-In wil graag QOL en CB naar voor schuiven als kompassen om methodisch mee aan de slag te gaan binnen de workshops. Betrokken studenten zullen zich eerst kort moeten verdiepen in de kompassen. Vervolgens kunnen zij mee de workshops naar een Vlaamse setting vertalen, de workshops (in real life of digitaal) helpen organiseren en tot slot de resultaten en good practices die eruit vloeien helpen capteren (met artikels, een thema-nummer, een boek,…)

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een verslag is het minimum maar er is veel meer mogelijk, zoals een toonmoment, studiedag, thema-nummer, boek etc.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

Wij hebben 2 vormingsruimtes en een vergaderruimte.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.