3 – Hoe kunnen we kwetsbare jongeren bereiken en motiveren om aan onze training deel te nemen?

YouthStart Belgium vzw

YouthStart is een non profit die kanszoekende jongeren opnieuw in zichzelf doet geloven dankzij een 8-daagse training.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

YouthStart geeft training aan kwetsbare jongeren van 16-30 jaar die niet werken en niet naar school gaan. Dankzij de training krijgen de jongeren terug zelfvertrouwen om hun leven in eigen handen te nemen. Ze zijn terug in staat om een leuke job of studie op te pikken.

Deze jongeren bereiken, is vaak moeilijk. Ze blijven liefst onder de radar en zijn niet aangesloten bij sociale organisaties. Ze zijn vaak zelfs niet gekend bij VDAB of OCMW. Via social media en via onze partners bereiken we jaarlijks zo’n 800 jongeren, maar dat zou veel meer kunnen zijn. Volgens de OESO zijn er in België 270 000 van die jongeren. Hoe zouden we ze het best kunnen bereiken?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Meer dan 80% van de kwetsbare jongeren die onze training volgen, vindt na de training werk of begint terug te studeren. Dat draagt bij aan hun geluk, maar op grotere schaal draagt dit ook bij aan de welvaart en het welzijn van de maatschappij. Een werkloze jongere kost de maatschappij namelijk 33 400 euro/jaar.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Dit is een uitdaging waar wij al een tijdje mee worstelen maar waar ik denk dat de studenten een goed antwoord op kunnen vinden. Zij staan, omwille van hun leeftijd, ook dicht bij onze doelgroep.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Wij rekruteren momenteel kwetsbare jongeren:

  • Via social media (ads): Facebook & Instagram
  • Via sociale partners zoals jeugdhuizen, VDAB, OCMW, etc.
  • Via affichecampagnes in de metro

Met als resultaat een 800-tal jongeren/jaar

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De doelgroep bevragen, desk research doen, verschillende kanalen & content testen, evalueren en bijsturen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Graag een verslag incl. (kwantitatieve) analyse

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Ja, een beperkt budget kan vrijgemaakt worden voor testing (vb. online ads) of onkosten (vb. verplaatsing): 100-500 euro

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.