4 – Hoe kunnen we na onze training een hechte community bouwen met kwetsbare jongeren?

YouthStart Belgium vzw

YouthStart is een non profit die kanszoekende jongeren opnieuw in zichzelf doet geloven dankzij een 8-daagse training.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

YouthStart geeft training aan kwetsbare jongeren van 16-30 jaar die niet werken en niet naar school gaan. Dankzij de training krijgen de jongeren terug zelfvertrouwen om hun leven in eigen handen te nemen. Ze zijn terug in staat om een leuke job of studie op te pikken.

Na de 8-daagse training laten we de jongeren vaak los. We weten van veel jongeren na een jaar niet meer hoe het met hen gaat. Dat is jammer voor ons, want wij zouden graag contact houden met de jongeren, maar ook voor de jongeren zou het leuk zijn om contact te houden met hun ‘klasgenoten’ en trainers om elkaar blijvend te ondersteunen. Tot slot zijn deze jongeren onze beste ambassadeurs, en zouden ze ons kunnen ondersteunen bij de instroom van nieuwe jongeren. Zo’n ambassadeurswerking is er momenteel nog niet.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien we een hechte community zouden kunnen bouwen na onze training, zou dat ervoor zorgen dat:

  • 1. De activatiegraad van de jongeren hoger blijft
  • 2. Meer nieuwe jongeren kunnen instromen in onze training. Op grotere schaal draagt dit ook bij aan de welvaart en het welzijn van de maatschappij. Een werkloze jongere kost de maatschappij namelijk 33 400 euro/jaar.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Dit is een uitdaging waar wij al een tijdje mee worstelen maar waar ik denk dat de studenten een goed antwoord op kunnen vinden. Zij staan, omwille van hun leeftijd, ook dicht bij onze doelgroep.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben in het verleden een Facebook groep gemaakt, maar hebben deze niet op de juiste manier gepromoot. Daarbij hebben we informeel contact met een aantal ‘ambassadeurs’: jongeren die in het verleden onze training hebben gevolgd en waarmee we vb. video’s maken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De doelgroep bevragen (eventueel), desk research doen, verschillende pistes testen, evalueren en bijsturen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een verslag of nog liever een uitgewerkt voorstel

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Ja, een beperkt budget kan vrijgemaakt worden voor testing of onkosten (vb. verplaatsing): 100-250 euro

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.