5 – Hoe kunnen we ervoor zorgen dat pas afgestudeerden hun weg vinden in de arbeidsmarkt, op het moment dat alles wat je binnen een EVP (Employer Value Proposition) nog een te vage invulling heeft.

DELSI

Employment Journey: Employer Branding & Interne Communicatie

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Bedrijven kunnen werken aan een EVP, hun werkgeversidentiteit. Maar daar draait het om collegialiteit, interne mobiliteit, valorisatie, waarden, BPM’s, interne communicatie, werkethiek, …

Alleen als je net afgestudeerd bent, dan kan je daar geen invulling aan geven. Nu zie ik vaak dat studenten kiezen voor bedrijven die een wagen aanbieden en een mooi loon, maar niet meteen voor de organisatie die goed bij hen past. Daardoor voelen ze er zich niet goed en verlaten ze de organisatie te snel.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Voor de studenten zou dit een beter beeld kunnen geven over de keuze voor hun verdere loopbaan. Door veel beter te kiezen voor een werkplek die aansluit bij hun verwachtingen, gaan ze er sneller integreren, doorgroeien en een meerwaarde betekenen voor de organisatie.

Anderzijds is het voor de student ook een win-win omdat ze dan gefundeerder kunnen kiezen en niet voor de, vaak voorgeschotelde bling bling. Maar ook voor leerlingen die uit een 7de jaar TSO komen gelden dezelfde principes.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat ik als Employer Branding specialist te vaak zie, dat studenten maar moeilijk een doorgroei vinden naar niet alleen een job binnen hun functiedomein, maar vooral bij een bedrijf die hen ligt. Het zal hun loopbaan en werkervaring alleen maar interessanter maken.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Ik heb al young grads programma’s uitgewerkt, maar struikel steeds op hetzelfde probleem. Hoe overtuig je studenten dat mobiliteit, valorisatie, werkethiek, … belangrijker is, als ze het belang ervan te weinig kunnen inschatten. De huidige studies, als die er al zijn, vertrekken vanuit het standpunt van de werkgever. Het is belangrijk om daar de andere kant van het verhaal ook te kennen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Een bevraging binnen de doelgroep kan al meer duidelijkheid scheppen over hun verwachtingen. Over wat zij zelf wensen te weten over hun toekomstige werkgever.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Een verslag zou al een eerste stap zijn, maar daarna kunnen we ook denken aan een tool om aan die mapping te doen. Een beetje een company match, maar dan specifiek gericht op de student en vertrekkende vanuit de student. De huidige studies, als die er al zijn, vertrekken vanuit het standpunt van de werkgever.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.