6 – Wat als we de Tinder van de confictoplossing zouden kunnen maken?

Unpaid BV

Unpaid is de legal tech oplossing voor invordering van onbetaalde en onbetwiste B2B facturen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

In heel veel discussies tussen 2 partijen heeft partij A standpunt x en partij B standpunt Z . Heel vaak liggen die ver uiteen. In de praktijk zien we dat in het merendeel van de gevallen de oplossing ligt in het midden meer bepaald standpunt Y , waarbij beide partijen water bij de wijn doen en zo tot een oplossing komen. Indien we een geautomatiseerd systeem hebben om tot standpunt Y te komen, maken we heel wat mensen en bedrijven gelukkig.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op korte termijn kan deze uitdaging voor Unpaid een concrete oplossing bieden voor een probleem. Wij zien immers vaak dat er betwistingen komen in onze procedure, waarbij eigenlijk Partij A genoegen zou nemen met minder dan hij vraagt en partij B wel zou kunnen settelen voor een lager bedrag. Als wij de Tinder zouden kunnen maken tussen A en B kunnen we extra kosten vermijden en 2 partijen gelukkig maken. In een breder maatschappelijk perspectief kan een dergelijk algoritme op grotere schaal gebruikt worden voor het oplossen van conflicten. Een soortgelijk systeem bestaat reeds in Canada (Richard Susskind, Online Courts and the future of justice, Oxford University Press 2019, p. 165) en is succesvol.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat we dit eigenlijk graag met Unpaid zouden ontwikkelen maar we ons op vandaag eerder moeten focussen op business development eerder dan op R&D.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Op vandaag worden dergelijke conflicten handmatig opgelost, wat minder efficiënt is. In een aantal landen bestaan soortgelijke principes maar die zijn nog niet 100 % geautomatiseerd. er bestaat het Europees ODR platform maar dit heeft beperkte functionaliteiten.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Er zou een brainstorm moeten komen over hoe een concrete technische oplossing kan uitgewerkt worden. Hier kan ver of minder ver in gegaan worden. evt. kan een blockchain technologie gebruikt worden, kan er mits gebruik van de EIDAS wetgeving een bindend akkoord gesloten worden, er kan een juridische vorm gegeven worden aan de constructie. Concreet is het de bedoeling dat een werkbare oplossing wordt uitgewerkt.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

In een ideaal scenario is er een concrete uitgewerkte technische oplossing.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Te bespreken.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.