7 – Hoe kunnen we Vlaamse prei die op een volledig nieuwe, duurzamere manier kan worden geteeld goed in de markt zetten?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De hydrocultuur van prei in serres kan een antwoord bieden op de huidige teeltproblemen, zowel op sociaal als ecologisch vlak. Prei die op dergelijke manier wordt geteeld heeft verschillende troefkaarten, zoals: volledig vrij zijn van vuil (‘ready-to-use’), pesticide-arm tot -vrij en zeer efficiënt in water- en meststofverbruik.

Het grootste nadeel is echter dat zo’n type product duurder is om te telen. Nochtans, als het op een slimme manier in de markt kan worden gezet, en zich kan onderscheiden van het huidige aanbod, kan dit een (r)evolutie betekenen van onze Vlaamse prei.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Indien dit probleem wordt opgelost, kan er een business-case worden opgemaakt die voor een omschakeling kan zorgen in de manier waarop prei nu wordt geteeld. Op de korte termijn in Vlaanderen, en op de langere termijn internationaal. In Vlaanderen heeft de preiteelt te kampen met een hoog pesticidegebruik en risico op uitspoeling van meststoffen in het milieu. Als telers op de nieuwe manier prei kunnen en willen telen, zal dit zorgen voor een verminderde belasting van het milieu. Tegelijkertijd gaat het om een gezondere en gebruiksvriendelijkere versie van prei die (een groep) consumenten wel zou kunnen bekoren.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Onze organisatie zoekt continu naar kansen voor de land- en tuinbouwsector en wij geloven – bij het oplossen van het vermarktingsvraagstuk – dat we met dit concept onze Vlaamse boeren verder kunnen ondersteunen om competitief te blijven op internationaal niveau.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Uit een eerste eigen inschatting is gebleken dat de kostprijs om de nieuwe prei te telen zich iets onder de prijs van bioprei bevindt, maar ruim boven die van de gangbare prei. Uit eigen gesprekken weten we dat er zeker vraag is naar de nieuwe prei in het buitenland (Japan en Canada), en ook al in Nederland. Maar we weten nog niet concreet wie de geïnteresseerde partijen (zou kunnen) zijn.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Volgens ons zijn er nog twee stappen nodig om het probleem op te lossen:

  • 1) Uitvoeren van een marktonderzoek om na te gaan waar specifiek interesse in het product is, nationaal en internationaal
  • 2) Uitwerking van een commercialisatiestrategie voor de vermarkting zelf van het product (onder welke vorm de prei verkopen, hoe verpakt, labelling/branding,…)

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

We hopen op de uitvoering van minstens één van de twee – maar idealiter beide – bovenvermelde stappen om een duidelijk beeld te kunnen hebben van de kant van de markt. De bevindingen kunnen gerust in een verslag worden geschreven.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Er is oorspronkelijk geen budget voorzien, maar dit kan evt. in samenspraak worden bekeken in functie van benodigdheden.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.