8 – Onderzoek naar opportuniteiten en bedreigingen van samenwerking tussen publieke (gemeentelijke) organisaties en intercommunales, meer bepaald tussen DBSE en Ivago.

DBSE Gent, Dienstenbedrijf Sociale Economie Gent

Stad en OCMW Gent bundelen sinds 2016 de inspanningen op het vlak van sociale tewerkstelling in het Dienstenbedrijf Sociale Economie. Essentieel bij dit alles is dat deelnemers getraind worden in een werkomgeving, waar ook resultaten afgeleverd moeten worden. Op die manier worden ze klaargestoomd voor een job op de reguliere arbeidsmarkt. De cluster Openbaar Domein staat in voor het onderhoud van straten, pleinen, groenzones en parken in de 19de eeuwse gordel van Gent betreffende zwerfvuil en sluikstort.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

IVAGO neemt, als intercommunale, een aantal gemeentelijke kerntaken rond openbare netheid over van Stad Gent, maar ook een stedelijke/OCMW organisatie (DBSE – sociale economie) is actief binnen deze sector.

In dit onderzoek kunnen (organisatorische) kansen van deze samenwerking worden geïdentificeerd (zoals bv personeelstoeleidingen, financiële impacten,…), maar het kan evenzeer gericht zijn op het in kaart brengen (en oplossen) van enkele bedreigingen (ik denk bv aan het personeelsstatuten, arbeidsreglementen, naambekendheid,…), welke niet evident is binnen eenzelfde sector.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Andere samenwerkingsstructuren

Waarom dien je deze uitdaging in?

Efficiëntere en toekomstgerichte samenwerking van verschillende partners ikv ‘netheid in de stad Gent’.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Concretere samenwerkingsovereenkomsten

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

bevraging + mogelijke resultaatsgerichte mogelijkheden. Bv, misschien zou het efficiënter zijn mocht Ivago zelf een deel sociale economie opstarten binnen hun eigen werking.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

verslag

Praktisch

Timing: Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

geen budget, wel logistieke ondersteuning

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.