18 – Hoe kunnen we co-creatie in onze woon- en zorgcentra implementeren en gebruiken om samen met bewoners en medewerkers de dienstverlening beter aan te passen aan de noden en wensen?

WZC De Foyer vzw

WZC De Foyer zorgt vandaag voor 375 valide en zorgafhankelijke ouderen, samen met ongeveer 200 medewerkers en 150 vrijwilligers. Wij zijn een waardengedreven nonprofit organisatie waarbij de levenskwaliteit van onze bewoners in alle aspecten voorop staat.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

De maatschappij verandert voortdurend en de wensen en behoeften van onze bewoners en medewerkers ook. De tijd dat van bovenaf alles bepaald werd is reeds lang voorbij. Wij wensen de techniek van co-creatie te gebruiken om de wensen, noden, verlangens en behoeften van onze bewoners en medewerkers te detecteren om zo de dienstverlening zoals we deze in de toekomst willen verstrekken bij te sturen en opnieuw te definiëren.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Dit is een oefening die rechtstreeks vanuit de strategische visie komt. De bedoeling is om een cultuurswitch te bekomen om de veranderingen in de dienstverlening structureel via co-creatie te bevragen en bij te sturen.

De te behandelen domeinen omvatten het geheel van de werking van onze woon- en zorgcentra en met de resultaten kan ook rekening gehouden worden bij de realisatie van nieuwe projecten. De huidige gebruikersraad komt amper verder dan een mening over de dienstverlening uit te spreken terwijl we net op zoek willen gaan hoe we de dienstverlening volledig kunnen herdenken. De resultaten zullen dus een grote impact hebben op het leven van toekomstige bewoners van onze woon- en zorgcentra en op de wijze hoe bewoners en medewerkers met mekaar omgaan.

Dit is een proces dat klein kan starten maar op termijn een grote invloed dient te krijgen. Het is tevens de bedoeling om de resultaten in onze communicatie (website, sociale media) te gebruiken.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat er enerzijds te weinig interne kennis over co-creatie is en anderzijds omdat wij een frisse jonge kijk wensen op onze organisatie. Dit is een opdracht waarbij heel wat out of the box moet gedacht worden, zodat een kijk van mensen die voor een groot deel outsider zijn net een vernieuwende visie kunnen binnenbrengen en buiten de bestaande oplossingen, regelgeving, opvattingen van de sector kunnen denken en oplossingen suggereren.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We hebben enkele kleinere experimenten opgezet en hebben dit bewonersparlementen genoemd, ook al nemen er evenveel medewerkers ook aan deel. Eén bewonersparlement heeft enkele keren vergaderd over de voeding, een ander bewonersparlement ging samen met de ceo door en heeft het potentieel bewezen dat er voldoende info kan vergaard worden om de dienstverlening opnieuw te definiëren (dit omvatte 5 sessies waarvan de laatste omwille van de coronacrisis niet heeft plaatsgevonden).

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Uitzoeken op welke wijze de methodiek van co-creatie bij onze bewoners (die toch een heel specifieke doelgroep betreffen) en medewerkers kan gebruikt worden, welke weerstanden er zijn, hoe de voordelen kunnen geduid worden, hoe de resultaten kunnen omgezet worden in een aangepaste dienstverlening (b.v. door uit specifieke cases meer generieke behoeften te detecteren), met welke intensiteit we dit moeten doen, hoe we de betrokkenheid van bewoners en medewerkers bij veranderingen voortkomende uit dit proces kunnen stimuleren.

Tevens is het de bedoeling om de impact naar het operationeel en het strategisch niveau te duiden en aan te geven hoe we met de input kunnen omgaan, inclusief mogelijke cultuurwijzigingen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

De resultaten dienen gepresenteerd te worden aan het directiecomité, waarbij er ook een schriftelijke neerslag als naslagwerk/handleiding voor de periode na de opdracht gevraagd wordt. Dit om ervoor te zorgen dat de resultaten achteraf verder kunnen gebruikt worden.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Een budget van 1.000,- euro is geen probleem. Dit staat los van de kost van de medewerkers die voor het project dienen ingezet te worden. Er zal de nodige tijd voor het project uitgetrokken worden.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.