25 – Een open campus – hoe medegebruik van (semi-)private groenzones organiseren in verband met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, veiligheid, …

Universiteit Gent (Living Lab campus Sterre)

Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie, waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Campus Sterre is een groene oase in een dichtbevolkte buurt. De muren die rond de campus stonden worden (letterlijk en figuurlijk) langzaam opgetrokken. In het kader van het ‘Pimp your campus’ project werd een zomerbar geopend, een looppad, biodiversiteitswandeling en een ontmoetingsplek. Buurtbewoners, personeelsleden en studenten kunnen zo genieten van een fijnere plek.

Echter, het openstellen van de campus brengt vele uitdagingen met zich mee: de recente vernielingen en inbraak, zwerfvuil, … Vragen rond wie verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de veiligheid, onderhoud, … dringen zich op.

Hoe geven we dit ‘medegebruik van een (semi-)private groenzone vorm’ samen met de buurt en stad Gent vorm?

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Voor campus Sterre: een campus waar het fijn is om te vertoeven voor personeel, student en buurtbewoner, met de juiste juridische omkadering.

Voor de maatschappij: dit is een vraagstuk dat ook op andere plekken leeft. We wisselen ervaringen uit met HoGent die ook een open campus heeft en zijn in gesprek met stad Gent om te kijken welke beleidsaanpassingen er nodig zijn van hun kant. Ook het openstellen van speelplaatsen na schooluren en in het weekend is iets waar de stad meer op wil inzetten en waar bepaalde overeenkomsten gemaakt moeten worden. Inzichten die hier worden opgedaan kunnen dus ook toegepast worden op andere cases en leiden tot ander beleid aan de UGent, andere instelingen/organisaties en stad Gent.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Het living lab staat voor het ondersteunen van studenten die samen met andere actoren aan de slag gaan met uitdagingen van campus Sterre. Deze uitdaging toont zich nu al, heeft nog geen duidelijk antwoord en zou kunnen dienen als precedent voor andere gelijkaardige situaties.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

We zijn in overleg met stad Gent samen met HoGent. Deze gesprekken zijn lopende. Wat we geleerd hebben is dat stad Gent eventueel een deel van het beheer van de (semi-) private groenzone van de hoger onderwijsinstellingen wil overnemen op voorwaarde dat deze ook echt een openbaar karakter heeft.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • Analyse/in kaart brengen van probleem.
  • Bevraging van verschillende actoren en specialisten
  • Uitwerken van verschillende oplossingen
  • Aanbevelingen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Verslag met inzichten, plus eventueel een overeenkomst/policy/ … afhankelijk van wat er nodig is.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Ik weet het nog niet
Budget:

Er kan gewerkt worden in de Green Hub. Printen kan ook.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.