27 – Hoe kunnen we leerlingen digitale stappenplannen aanreiken om op een zelfstandige en duurzame manier handelingen aan te leren?

Secundair onderwijs Dominiek Savio

Een school voor buitengewoon onderwijs type 4 voor leerlingen met een (neuro) motorische beperking en eventueel aanverwante stoornissen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het secundair onderwijs van Dominiek Savio merkt dat leerlingen met een neuromotorische problematiek, in het regulier en buitengewoon onderwijs, moeite hebben met het plannen van opdrachten. Stapppenplannen zijn hierbij een grote hulp.

Stappenplannen worden momenteel vaak gemaakt op papier. Voor de leerlingen zijn deze echter stigmatiserend en niet altijd efficiënt. We zijn daarom op zoek naar digitale manieren om leerlingen stappen aan te reiken waarbij we zelf denken aan een eenvoudige applicatie die een duurzaam en zelfstandig leertraject faciliteert. Hieraan zou ook een database gekoppeld kunnen worden zodat stappenplannen uitgewisseld kunnen worden en niet onnodig dubbel gemaakt worden door leerkrachten.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Het aanreiken van digitale stappenplannen (op smartphone, tablet, eventueel smartwatch) geeft tal van voordelen: meer motivatie bij leerlingen om digitaal te werken, het gebruik is minder zichtbaar en minder stigmatiserend, gebruik van foto’s en video’s, vlotter in stappenplannen aan te maken, database om stappenplannen uit te wisselen wat zorgt voor minder werk voor leerkrachten, transfer om stappenplannen thuis verder in te oefenen, …

De digitale applicatie kan voor de leerlingen een werkinstrument worden dat zorgt voor zelfstandig handelen voor de rest van hun leven, zowel op school als op stage als op het werk als thuis.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Vanuit onze school wordt zowel door de leerkrachten die intern werken alsook door de ondersteuners van het ondersteuningsteam die in het regulier onderwijs leerlingen ondersteunen gemerkt dat stappenplannen een absolute meerwaarde zijn maar nu te weinig gebruikt worden door de leerlingen. Er kruipt heel wat werk in het maken van stappenplannen terwijl leerlingen maar weinig gemotiveerd zijn om deze papieren versies te gebruiken of ze geraken die kwijt. Daarnaast vraagt het van leerkrachten de nodige kennis om goede stappenplannen op te stellen. Een digitale applicatie zou voor beide partijen de ideale oplossing zijn.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er werd reeds een theoretisch onderzoek gedaan naar de nood rond stappenplannen met daaraan gekoppeld een leidraad met uitleg rond het effectief opmaken van een stappenplan. Voor onze school werden ook bestaande stappenplannen gebundeld. Voor de applicatie werd beginnend nagedacht over een proof of concept. Bestaande applicaties werden reeds verkend maar nog niet uitgetest.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

  • bestaande applicaties verder verkennen en uittesten bij leerlingen om sterktes en zwaktes in kaart te brengen
  • aan de hand van die analyse de proof of concept verder uitwerken
  • prototype maken, in praktijk uittesten en nadien evalueren
  • mogelijkheden tot duurzaam realiseren van de app in kaart brengen

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Het zou heel mooi zijn als we effectief een prototype kunnen gaan uittesten bij de leerlingen.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Ons onderzoek, onze leidraad, onze stappenplannen, onze kennis kan zeker ter beschikking gesteld worden. Momenteel is er weinig budget beschikbaar maar er werd reeds een kandidaatstelling ingediend bij de koning boudewijnstichting

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.