28 – Hoe kunnen we een “rationeel-analytisch” business model (linker hersenen) opbouwen voor een bedrijf wiens core business op en top steunt op intuitie, empathie, psychologie, spiritualiteit en hoger bewustzijn (rechter hersenen) ?

Phoenix23 bvba

Innovatieve projecten op vlak van persoonlijke, collectieve en spirituele (holistische) ontwikkelingen

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Het is een hele challenge om tegenovergestelde culturen samen te doen werken. Je hebt het wel gezien met de PS en de N-VA, hé. In ons geval gaat het om de samenwerking tussen business en spiritualiteit.

Iedereen heeft wel horen spreken over de woede uitbarsting van Jesus tegen de handelaars voor de tempel. Nog vandaag de dag heerst er een groot wantrouwen vanuit de coaching/therapie/spiritualiteitshoek tegenover uitbuiting voor geld, evenals voor machtsposities, alsof alle bedrijfsleiders clones van Gordon Gekko zouden zijn.

Anderzijds is het bedrijfsleven afkerig van introspectie, medeleven en het blootleggen van menselijke gevoelens, en dan hebben we het niet eens over holistiek, homeopathie, karma of reïncarnatie. Het magazine Stabato, de wekelijkse bijlage van De Tijd, publiceerde onlangs een artikel over de opkomst van spiritualiteit. Maar in de tekst las je eigenlijk tien keer het woord bijgeloof. Het is al zondermeer een challenge om een bedrijf op te richten. Die wordt verdubbelt als haar core business ingaat tegen de gangbare vooroordelen van de modale bedrijfsman.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Impact voor de maatschappij : de kracht van ZINGEVING krijgt weer een vooraanstaande plaats in een zapping-maatschappij waar het razendsnelle delen van opinies diepe zingeving vervangen heeft.

Impact voor ons bedrijf : eindelijk de mogelijkheid om haar missie te volbrengen.

Impact voor de studenten : op een niet-alledaagse case study werken, het gevoel hebben nuttig te zijn, wijsheid opmaken met een life coaching veteraan, en… zichzelf de mogelijkheid geven om bij het bedrijf in dienst te komen moest er tijdens de werkzaamheden een echte klik ontstaan.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Omdat ik in kruisbestuiving geloof.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Het bedrijf werd opgericht in april 2018. De oprichting van het bedrijf en de aankoop van het bedrijfspand zijn goed gelukt. De businessontwikkeling was een ander paar mouwen. Met een aantal dienstverleners (het bedrijf heeft nog geen werknemers) werden al wat producten ontwikkeld en marketing opgestart, maar niets is afgewerkt. De voornaamste reden is dat bijna geen van de dienstverleners konden “meedenken” met de core business en de bedrijfsfilosofie. In het slechtste geval ging het ronduit over tegenwerking. Wat ik daar vnml. uit geleerd heb, is dat ik niet moet hopen dat een vooruitstrevend en menselijk veelseisend project door een traditionele business mentaliteit verkocht of verdedigd kan worden.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Het voornemen is nu om de business aanpak van nul af aan herop te starten, en een business opzet te ontwikkelen die 100% strookt met de core business. Daarvoor lonken wij naar twee bronnen : 1° de waarden die uit een hoger bewustzijn en empathie voortspringen, die bvb. altijd win-win situaties beogen, die de bedrijfsleider door en door kent, 2° als business inspiratie, de “Blue Ocean strategy”, een strekking die opmerlijk dicht bij gangbare psychologisch-spirituele waarden aanleunt.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Dat de nieuwe business aanpak concreet uitgerold wordt en zijn eerste klanten binnen heeft. Als randnota wens ik te verduidelijken dat deze opdracht heden reeds mijn topprioriteit is, en dat ik hier zelf dagelijks op werk (het invullen van dit formulier maakt hier trouwens deel van). Eens we een akkoord bereiken voor deze samenwerking, zal het nodig zijn om een update te delen over de status van dit project is bij de opstart van de inzet door de studenten.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels, Frans
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt eigendom van de organisatie (B)
Budget:

Er is geen budget voorzien, maar daar kan over gesproken worden. De studenten kunnen rekenen op de volle medewerking van de bedrijfsleider, indien nodig en gewenst kan dat gaan tot mentorship van de studenten om ze in te werken in deze wel heel uitzonderlijke core business.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.