31 – Wat als we binnen de gezondheidszorg een paradigma-shift maken: hoe kunnen we al de verschillende zorgverleners rondom een chronische patiënt met de neus in dezelfde richting krijgen?

vzw De Brug - geïntegreerde zorg voor een betere gezondheid

De Brug is een (piloot)project voor geïntegreerde zorg voor chronische zieken in Zuid-West-Vlaanderen volgens het quadruple aim systeem.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

We hebben enkele concrete acties uitgewerkt, maar merken dat zorgverleners te weinig geïnformeerd of gemotiveerd zijn om ze uit te dragen.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

Op maatschappelijk vlak: dat we in de regio Zuid-West-Vlaanderen meer patiënten met een zorgnood kunnen helpen. Momenteel hebben we slechts een bereik van 325 mensen (terwijl de overheid verwacht dat we dit jaar 6000, volgend jaar 12 000 mensen bereiken). Op vlak van de studenten: wezenlijk kunnen bijdragen aan een actuele, complexe maatschappelijke uitdaging – en hiervoor op overheidsniveau erkend worden als good practice.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Samen doen wij meer! Omdat wij ervan overtuigd zijn dat de frisse, innovatieve manier van kijken en meedenken van studenten onze horizon zal verruimen. Omgekeerd hopen wij de studenten te kunnen introduceren aan enkele “complexiteiten van het werkveld” en hen te inspireren om te durven doen. Bedankt voor dit waardevolle initiatief.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Als pilootproject hebben we in de opstartfase onvoldoende aandacht gehad voor het belang van communicatie. Er werd eerder dit jaar binnen de organisatie beslist om te investeren in een tweede coördinator om hiervoor meer aandacht te hebben.

Enkele lessen die ik intussen geleerd heb:

  • Er is binnen het pilootproject in een vroeger stadium een wissel van coördinator geweest, mijn collega heeft de scepter overgenomen. Als nieuwkomer voel ik mij in persoonlijke contacten regelmatig door de geschiedenis ingehaald: ik heb de indruk dat “De Brug” niet overal een goede reputatie bij haar partners heeft en dat het verleden (dat mijn collega en ik niet hebben meegemaakt) ons nu soms in de weg staat: bepaalde associaties zijn gelegd en zijn moeilijk te weerleggen
  • Naar mijn aanvoelen is innovatie/verandering echt een moeilijk verhaal binnen de gezondheidszorg
  • Feedback die wij krijgen: zorgverleners vinden het soms moeilijk om zelf initiatief tot acties te nemen, zij zouden liever hebben dat de geëmancipeerde patiënt initiatief toont. Communicatie gericht op zorgverleners is anders dan communicatie gericht op patiënten!
  • Klassieke communicatie op vlak van mailing/nieuwsbrief/website blijkt weinig succesvol. Zorgverleners worden overstelpt met informatie/initiatieven. Ik tracht meer aandacht te hebben voor persoonlijke contacten – maar dat gaat traag en evengoed blijft motivationele communicatieoverdracht moeilijk. We willen nu investeren in een professionele 20 minuten reportage die inspirerende rolmodellen (een beleidsmaker, een patiënt, een zorgverlener) aan het woord laat – om op die manier het abstracte verhaal meer concreet, verstaanbaar, aantrekkelijk te maken.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

Hoe kunnen we de reportage als instrument gebruiken om meer zichtbaarheid te geven aan de acties, hoe kunnen we zoeken naar andere instrumenten en manieren om zorgverleners te motiveren, hoe kunnen we zorgverleners inzicht laten krijgen in de meerwaarde van de acties?

De eerste stap is het maken van een korte analyse, want van daaruit zullen enkele belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. Wat is voor de studenten haalbaar en wenselijk binnen het voorziene tijdskader?
* Wordt er gefocust op het kenbaar maken van één actie, of van meerdere acties?
* Richten we ons rechtstreeks op de betrokken zorgverleners, of richten we ons op de patiënt die de zorgverlener appelleert?

Afhankelijk van die keuzes kunnen wij de studenten koppelen aan doelgroep in kader van bevraging, ter inspiratie van het uitwerken van een oplossing.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Wij hopen op concrete tools (eenvoudig, inspirerend, motiverend), waar wij in praktijk concreet mee aan de slag kunnen.

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands
Intellectuele eigendom: Het resultaat wordt Creative Commons (A)
Budget:

Budget is beschikbaar en bespreekbaar.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.