32 – Hoe kunnen we met koffiegruis circulair aan de slag in Gent?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Koffiegruis, het restproduct dat overblijft na het zetten van koffie, eindigt heel vaak in de vuilbak, waarna het wordt verbrand in een afvalverbrandingsoven. In het beste geval wordt het als GFT ingezameld en verwerkt in een vergistings- of composteringsinstallatie.

Nochtans zijn er heel wat toepassingen mogelijk met koffiegruis die beter scoren vanuit duurzaamheidsoogpunt en beter passen in een circulaire economie: kweken van oesterzwammen, persen van koffie-olie die een basisproduct kan zijn voor cosmetica producten; gebruik als actieve kool voor waterzuivering; tot produceren van koffie-inkt plaatmateriaal en 3D-printdraad. Deze toepassingen veronderstellen een selectieve inzameling van koffiegruis en vragen nog verdere ontwikkeling.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De positieve impact van het hoogwaardig valoriseren van koffiegruis is drievoudig:

  • Enerzijds zou er een duidelijk milieuvoordeel zijn doordat de grondstoffen uit het koffiegruis kunnen gerecycled worden, waardoor er kan bespaard worden op primaire grondstoffen en er ook klimaat voordeel optreedt.
  • Anderzijds kan er nieuwe werkgelegenheid ontstaan door het selectief inzamelen en recycleren van koffiegruis.
  • Ten slotte draagt het ook een voordeel in zich op vlak van storytelling: iedere burger/werknemer/student komt in contact met koffie. Het selectief inzamelen en valoriseren ervan is een ideale case om de principes van circulaire economie tot bij de burger/werknemer/student te brengen.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Koffiegruis is één van de drie geselecteerde afvalstromen in het Urban Biorefinery project: https://glimps.bio/glimpsbio/#Urban-Biorefinery. Tussen oktober 2020 en april 2021 organiseert GLIMPS.bio samen met partners SUEZ Belgium & IVAGO een acceleratortraject voor onderzoekers en ondernemers die een businessidee rond een van de drie stromen willen uitwerken. Via de challenge van DO! kunnen we niet enkel PhD’s en Postdocs, maar ook studenten betrekken bij het uitwerken van oplossingen voor koffiegruis.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Totnogtoe wordt koffiegruis niet op grote schaal selectief ingezameld in Gent of elders in België. Ook is er nog geen verwerkingscapaciteit in België. Hier en daar zijn er wel kleinschalige initiatieven, bvb. Permafungi in Brussel die heel lokaal koffiegruis inzamelt en het koffiegruis gebruikt als voedingsbodem voor het kweken van oesterzwammen.

In Nederland wordt koffiegruis wel al op redelijk grote schaal ingezameld, bvb. door SUEZ Nederland.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De eerste stap is het organiseren van een kostenefficiënt logistiek systeem voor de selectieve inzameling van koffiegruis. Ondertussen kan er op kleine schaal geëxperimenteerd worden met de verwerking van koffiegruis én kan er een marktonderzoek worden opgezet om te weten te komen welke “koffiegruis-producten” aanslaan bij consumenten (producten waarin koffiegruis verwerkt is zoals zepen en andere cosmeticaproducten, inkt, actieve kool, textiel, enz.).

Pas als koffiegruis op voldoende grote schaal selectief wordt ingezameld, verschillende verwerkingstechnieken zijn uitgetest, en het marktonderzoek is uitgevoerd, kan er worden overgegaan tot de investering in nieuwe verwerkingscapaciteit voor de lokale/regionale verwerking van koffiegruis in Vlaanderen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Resultaten die we van studenten verwachten zijn de volgende:

  • Aanbevelingen voor het verwerken van koffiegruis op basis van uitgevoerde experimenten met diverse verwerkingstechnieken voor koffiegruis
  • Aanbevelingen rond het gebruik van koffiegruis in diverse producten: Welke producten met koffiegruis in hebben potentieel om vermarkt te worden in Vlaanderen?

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Er kan een beperkt budget ter beschikking gesteld worden voor kleine onkosten en prototyping.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.