33 – Hoe kunnen we met broodresten circulair aan de slag in Gent?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vlaamse supermarkten en bakkerijen produceren jaarlijks miljoenen kilo’s broodresten. Momenteel eindigt dit broodafval in een vergistingsinstallatie voor het opwekken van energie, of wordt het verkocht als veevoeder. Nochtans zijn er verschillende toepassingen mogelijk met broodafval die beter scoren vanuit duurzaamheidsoogpunt en beter passen in een circulaire economie, zoals het opnieuw gebruiken van broodafval in bakkerijproducten of innovatieve bierproducten.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De positieve impact van het hoogwaardig valoriseren van broodafval is drievoudig:

  • Enerzijds zou er een duidelijk milieuvoordeel zijn doordat broodresten hergebruikt kunnen worden voor toepassingen voor menselijke consumptie waardoor er kan bespaard worden op primaire landbouwgewassen en er ook klimaat voordeel optreedt.
  • Anderzijds kan er nieuwe werkgelegenheid ontstaan door het selectief inzamelen en hergebruiken/recycleren van broodresten.
  • Ten slotte is het verhaal rond broodresten ook een goed startpunt om circulaire economie uit te leggen aan burgers/studenten/werknemers.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Broodafval is één van de drie geselecteerde afvalstromen in het Urban Biorefinery project: https://glimps.bio/glimpsbio/#Urban-Biorefinery. Tussen oktober 2020 en april 2021 organiseert GLIMPS.bio samen met partners SUEZ Belgium & IVAGO een acceleratortraject voor onderzoekers en ondernemers die een businessidee rond een van de drie stromen willen uitwerken.

Via de challenge van DO! kunnen we niet enkel PhD’s en Postdocs, maar ook studenten betrekken bij het uitwerken van oplossingen voor broodresten.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

Er loopt momenteel een onderzoeksproject “Bread2B” aan de HOGENT dat onderzoekt hoe onvermijdbare broodverliezen in bakkerijen en supermarkten te reduceren vallen door ze opnieuw te gebruiken in innovatieve biersoorten en bakkerijproducten. We willen dit lopende onderzoek aangrijpen en als basis gebruiken om lokaal ondernemerschap met broodresten te stimuleren. Hier en daar wordt er in Vlaanderen reeds geëxperimenteerd met broodresten in de bierproductie. Bijvoorbeeld door het Brussels Beer Project in Brussel, of door de Wilde Brouwers in Merelbeke.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De eerste stap is het organiseren van een voedselveilig logistiek systeem voor de selectieve inzameling van broodresten. Ondertussen kan er op kleine schaal geëxperimenteerd worden met de verwerking van broodresten én kan er een marktonderzoek worden opgezet om te weten te komen welke “broodresten-producten” (producten waarin broodresten verwerkt zijn) potentieel hebben in de markt. Pas als broodresten op voldoende grote schaal selectief wordt ingezameld, verschillende verwerkingstechnieken zijn uitgetest, en het marktonderzoek is uitgevoerd, kan er worden overgegaan tot de investering in nieuwe verwerkingscapaciteit voor de lokale/regionale verwerking van broodresten in Vlaanderen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Resultaten die we van studenten verwachten zijn de volgende:

  • Aanbevelingen voor het verwerken van broodresten op basis van uitgevoerde experimenten met diverse verwerkingstechnieken voor broodresten
  • Aanbevelingen rond het gebruik van broodresten in diverse producten: Welke producten met broodresten in hebben potentieel om vermarkt te worden in Vlaanderen?

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Er kan een beperkt budget ter beschikking gesteld worden voor kleine onkosten en prototyping.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.