34 – Hoe kunnen we met sinaasappelschillen circulair aan de slag in Gent?

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.

Wat is de kern van het probleem?

Vlaamse supermarkten en horecazaken produceren jaarlijks miljoenen kilo’s sinaasappelschillen. Deze blijven over na het persen van vers sinaasappelsap. Momenteel eindigen deze schillen meestal in de vuilbak, waarna ze worden verbrand in een afvalverbrandingsoven. In het beste geval worden de schillen samen met het GFT afval ingezameld en verwerkt in een vergistings- of composteringsinstallatie. Nochtans zijn er heel wat toepassingen mogelijk met sinaasappelschillen die beter scoren vanuit duurzaamheidsoogpunt en beter passen in een circulaire economie, zoals het persen van sinaasappelolie voor gebruik in voedingsmiddelen, cosmeticaproducten of reinigingsmiddelen, of het gebruik van sinaasappelpulp voor gebruik in diervoeding. Deze toepassingen veronderstellen een selectieve inzameling van sinaasappelschillen en vragen nog verdere ontwikkeling.

Wat zou de impact zijn indien dit probleem opgelost wordt?

De positieve impact van het hoogwaardig valoriseren van sinaasappelschillen is drievoudig:

  • Enerzijds zou er een duidelijk milieuvoordeel zijn doordat bepaalde bestanddelen uit de schillen kunnen gerecycled worden, waardoor er kan bespaard worden op primaire grondstoffen en er ook klimaat voordeel optreedt.
  • Anderzijds kan er nieuwe werkgelegenheid ontstaan door het selectief inzamelen en recycleren van sinaasappelschillen.
  • Ten slotte is het verhaal rond sinaasappelschillen ook een goed startpunt om circulaire economie uit te leggen aan burgers/studenten/werknemers.

Waarom dien je deze uitdaging in?

Sinaasappelschillen zijn één van de drie geselecteerde afvalstromen in het Urban Biorefinery project: https://glimps.bio/glimpsbio/#Urban-Biorefinery.Tussen oktober 2020 en april 2021 organiseert GLIMPS.bio samen met partners SUEZ Belgium & IVAGO een acceleratortraject voor onderzoekers en ondernemers die een businessidee rond een van de drie stromen willen uitwerken.

Via de challenge van DO! kunnen we niet enkel PhD’s en Postdocs, maar ook studenten betrekken bij het uitwerken van oplossingen voor sinaasappelschillen.

Wat is er al geprobeerd om dit probleem op te lossen?

De eerste stap is het organiseren van een kostenefficiënt logistiek systeem voor de selectieve inzameling van sinaasappelschillen. Ondertussen kan er op kleine schaal geëxperimenteerd worden met de verwerking van sinaasappelschillen én kan er een marktonderzoek worden opgezet om te weten te komen welke “sinaasappelschillen-producten” (producten waarin sinaasappelschillen verwerkt zijn) potentieel hebben in de markt. Pas als sinaasappelschillen op voldoende grote schaal selectief wordt ingezameld, verschillende verwerkingstechnieken zijn uitgetest, en het marktonderzoek is uitgevoerd, kan er worden overgegaan tot de investering in nieuwe verwerkingscapaciteit voor de lokale/regionale verwerking van sinaasappelschillen in Vlaanderen.

Wat zijn de volgende stappen die moeten gebeuren?

De eerste stap is het organiseren van een kostenefficiënt logistiek systeem voor de selectieve inzameling van sinaasappelschillen. Ondertussen kan er op kleine schaal geëxperimenteerd worden met de verwerking van sinaasappelschillen én kan er een marktonderzoek worden opgezet om te weten te komen welke “sinaasappelschillen-producten” (producten waarin sinaasappelschillen verwerkt zijn) potentieel hebben in de markt. Pas als sinaasappelschillen op voldoende grote schaal selectief wordt ingezameld, verschillende verwerkingstechnieken zijn uitgetest, en het marktonderzoek is uitgevoerd, kan er worden overgegaan tot de investering in nieuwe verwerkingscapaciteit voor de lokale/regionale verwerking van sinaasappelschillen in Vlaanderen.

Welke resultaten verwachten jullie en in welke vorm?

Resultaten die we van studenten verwachten zijn de volgende:

  • Aanbevelingen voor het verwerken van sinaasappelschillen op basis van uitgevoerde experimenten met diverse verwerkingstechnieken voor sinaasappelschillen
  • Aanbevelingen rond het gebruik van sinaasappelschillen in diverse producten: Welke producten met sinaasappelschillen in hebben potentieel om vermarkt te worden in Vlaanderen?

Praktisch

Timing: 1e semester, 2e semester, Gedurende het jaar
Taal waarin de uitdaging kan uitgewerkt worden: Nederlands, Engels
Intellectuele eigendom: Het resultaat gaat naar UGent om op het einde van het project pas te moeten beslissen (C)
Budget:

Er kan een beperkt budget ter beschikking gesteld worden voor kleine onkosten en prototyping.

Wil jij graag aan deze uitdaging werken?

Ben je professor of assistent en wil je graag met deze uitdaging aan de slag in je vak? Neem contact op via onderstaande knop en we brengen je in contact met de juiste persoon.

Ben je student en wil je deze uitdaging gebruiken in één van je vakken? Neem contact op via onderstaande knop en plaats alvast de professor of assistent van het vak in CC. Wij brengen jou in contact met de juiste persoon.