Overzicht uitdagingen academiejaar 2021 – 2022

  • Tags

92 – Een open campus – hoe medegebruik van (semi-)private groenzones organiseren in verband met verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid, veiligheid, …

LIVING LAB CAMPUS STERRE & Afdeling MILIEU (UGent) – Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie, waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.

91 – Hoe kunnen we de logistieke bewegingen op campus Sterre optimaliseren zodat er minder overlast en meer ruimte voor voetgangers, fietsers, ontmoetingsplekken, groen … komt?

Living Lab campus Sterre en Afdeling Milieu (UGent) – Het Living Lab campus Sterre is een project van de Stadsacademie waarbij de campus als experimenteerruimte dient voor studenten, universiteitsmedewerkers, academisch personeel en externe actoren die samen innovatieve maatregelen uitwerken om de campus duurzamer en klimaatvriendelijker te maken.

88 – Wat als de Parijs en Berlijn met een nachttrein met elkaar verbonden zijn? Welke zijn de ecologische, economische en sociale voordelen? Waar moet het aanbod aan voldoen en zou een onderneming moeten aan voldoen? Waar moet het aanbod aan voldoen in tijden van Covid en pandemie-proof zijn?

Back on Track Belgium vzw – BACK ON TRACK BELGIUM VZW-ASBL Vzw ter bevordering van de (her)ontwikkeling van de nachttrein als ecologischer en meest aangewezen vervoersmiddel tot en met minstens 1.500 kilometer