Cocreatie

In dit vak leren studenten hoe ze cocreatie moeten toepassen om een maatschappelijk probleem op te lossen. Dit is een belangrijk aspect van het design thinking proces, wat ook behandeld wordt in dit vak.

Doel van het vak

De studenten volgen de design thinking methode waarbij ze zich richten op het ontdekken en afbakenen van het probleem via onderzoek en empathie, gevolgd door een zeer creatief en iteratief proces van idee generatie, prototyping en testing.

De studenten moeten op zijn minst één design sprint doorlopen in het eerste semester en een basis concept, richting of ontwikkeling voorleggen. In het tweede semester wordt hierop verder gewerkt via in- en uitzoomen, nieuwe iteraties en het probleem te bekijken vanuit verschillende invalshoeken en door verschillende stakeholders.

Het resultaat heeft een open einde en biedt hopelijk een mogelijke oplossing voor een open uitdaging. De communicatie met stakeholders verloopt vaak via

De studenten

Dit vak is een verplicht vak voor studenten Industrial Design Engineering Technology en is een universiteitsbreed keuzevak voor alle andere studenten aan UGent. In het eerste semester is het ook een verplicht vak voor master studenten Textile Engineering. Alle groepen zijn bij voorkeur multidisciplinair zodat de expertise, kennis en perspectieven van alle studenten gebruikt kunnen worden.

Input aan de start

De externe organisatie voorziet een briefing document als input voor de lessen. De lesgevers maken een keuze uit de lijst van uitdagingen waarbij ze vooral op zoek gaan naar projecten met een maatschappelijke en duurzame impact en waarbij ze rekening houden met mogelijkheid voor multidisciplinariteit, open vragen, haalbaarheid en multiperspectiviteit.

In een tweede stap worden deze gekozen uitdagingen voorgesteld aan de studenten, bij voorkeur door de organisatie zelf. Studenten geven hun voorkeur voor en kunnen vragen stellen aan de organisatie om meer te weten te komen over de uitdaging en het probleem.

Uitkomst op het einde

Op het einde van het vak stellen de studenten hun project voor op een slotevenement dat toegankelijk is voor een breed publiek. Door Covid-19 was het event dit jaar online met een PechaKucha en een online beurs. Het jaar ervoor was er een expo en finale presentatie die plaats vond in De Krook, Gent. Studenten presenteren een poster met het gevolgde onderzoeksproces en de gerealiseerde prototypes.

De uitkomsten zijn divers, met open einde en afhankelijk van het project zelf zodat studenten de vrijheid hebben om te zien wat er uit het design thinking proces komt. Alle studenten hebben verschillende interactiemomenten met de doelgroep. Soms leidt dit tot een proof-of-concept, voorstellen voor aanpassingen of toekomstig onderzoek, een communicatie strategie, voorstellen voor nieuwe business processen, ...

Voorbeeldprojecten

Wat is de toekomst van mobiliteit en mobiliteitspunten (Mobi-punten) op campussen?
Hoe kunnen studenten met neuro-motorische beperkingen digitale stappenplannen gebruiken op een onafhankelijke en duurzame manier?
Wat als we in België alleen maar water drinken van de kraan in plaats van het te vervoeren?
Hoe kunnen we kinderen op een interactieve manier aanleren dat kledij best kledij blijft?
Hoe kunnen we circulaire schoenen maken?
StuDeelt: Hoe kunnen we een duurzaam deelplatform ontwikkelen voor studentenhomes?
Hoe kunnen we de veiligheid van huishoudens garanderen door textielsensoren te integreren?
Hoe kunnen we eco-toerisme ontwikkelen in Mayibuye game reserve in Zuid-Afrika?

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands, Engels, Combinatie van Nederlands en Engels

Budget

Werktijd voor studenten

2 keer 12 weken (semester 1 & 2), gemiddeld 3 uur / week per student

Timing

Jaarvak