Community Service Learning

Studenten engageren zich om een project op te starten en uit te voeren binnen en samen met een maatschappelijke organisatie, dat een oplossing kan bieden voor maatschappelijke uitdagingen in een digitale samenleving.

Doel van het vak

In een groepje contacteren de studenten een maatschappelijke organisatie die opereert binnen het opgegeven thema (deze organisatie kan worden geïntroduceerd door de studenten of door de docent). In overleg met de betreffende organisatie, wordt een project ontwikkeld en gestart om een antwoord te bieden aan de uitdaging waar de organisatie voor staat. Dit project zal de specifieke focus van het veldwerk bepalen.

Tijdens deze praktijkervaring nemen de studenten gedurende 10 weken deel aan de dagelijkse gang van zaken in een door de organisatie aangewezen functie. Het centrale doel van de cursus is dat studenten actief betrokken zijn bij non-profitorganisaties of overheidsorganisaties, en worden uitgedaagd om hun communicatiewetenschappelijke kennis op een creatieve manier in te zetten voor deze organisaties.

De studenten

Master Communicatiewetenschappen

Input aan de start

  • Een korte video, waarin de uitdaging wordt uitgelegd.
  • Brainstorm met studenten over potentiële oplossingen.
  • Een stage faciliteren voor een periode van 10 weken (tussen februari en mei)

Uitkomst op het einde

Een stage van 10 weken waarbij studenten hun innovatieve oplossing implementeren.

Voorbeeldprojecten

Nieuwe cursus: studenten worden aangemoedigd om binnen een maatschappelijk thema (bv. duurzaamheid, eenzaamheid, gezondheid (bewustwording en preventie), welzijn, inclusie en uitsluiting (digitale kloof), mobiliteit of migratie en integratie) na te denken over de problemen en de uitdagingen die deze problemen creëren binnen maatschappelijke organisaties.

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Budget

Werktijd voor studenten

210 uren

Timing

Jaarvak