Talentidentificatie en -ontwikkeling in de sport.

Studenten maken kennis met de theoretische achtergrond van talentdetectie, identificatie en ontwikkeling in de context van topsport, met als centrale vraag: 'kunnen we de toekomstige prestatieontwikkeling van een atleet nauwkeurig voorspellen'?

Doel van het vak

Ontwikkeling van een plan voor talentdetectie en identificatie voor een specifieke sportfederatie.

De studenten

Masterstudenten Bewegings- en Sportwetenschappen, minor Sporttraining en Coaching

Input aan de start

Toegang tot hun documenten en gegevens met betrekking tot talentidentificatie (binnen de AVG-beperkingen)

Uitkomst op het einde

Een plan voor talentdetectie en identificatie voor een specifieke sportfederatie.

Voorbeeldprojecten

Talentdetectie- en identificatieplan voor de Vlaamse Tafeltennisfederatie.

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

3 1/2 dagen

Timing

1e semester