Legal design

In 'Legal Design' passen rechtenstudenten ‘design thinking’-technieken toe op juridische vraagstukken met het oog op het creëren van innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject als eindgebruiker.

Doel van het vak

Studenten maken kennis met design, design thinking en legal design doorheen meerdere colleges (bv. wat is design thinking, succesvolle voorbeelden van legal design, en basisprincipes van informatie/product/service design).

Met het oog op het uitwerken van een innovatief eindproduct werken de studenten in kleine teams aan het project tijdens meerdere design sprints.
Hierbij wordt het vijfstappenproces van design thinking toegepast: (1) inleven in de eindgebruiker, (2) definiëren van het probleem, (3) bedenken van oplossingen, (4) maken van een prototype en (5) testen.

Aan het einde van het semester presenteren de studenten hun resultaten voor een jury.

De studenten

De studenten hebben een grondige basiskennis van het recht, die hen in staat moet stellen aan de slag te gaan met een juridische vraagstuk. Legal design is een onderwijsinnovatieproject dat voor een eerste maal georganiseerd wordt in academiejaar 2021-2022 en zal worden aangeboden als keuzemodule voor masterstudenten rechten binnen het vak ‘professionele en wetenschappelijke vaardigheden’.

Input aan de start

Voor het pilootproject legal design zijn we op zoek naar juridische cases (lees: producten, documenten of dienstverlening) die innovatie/(her)ontwerp behoeven (bv. een bepaalde juridische dienstverlening transparanter en efficiënter maken voor de eindgebruiker; de duidelijkheid, leesbaarheid en functionaliteit van een juridisch document vergroten voor de eindgebruiker zonder de juridische correctheid uit het oog te verliezen; etc.). Om dit te verwezenlijken verwachten we (1) een briefingdocument met de juridische vraag/probleemstelling, en (2) een meeting in de begin- en eindfase van het project tussen studenten en externe opdrachtgevers. Studenten moeten tevens de mogelijkheid krijgen inzicht te verwerven in de behoeften van de eindgebruikers en hun prototype testen met deze eindgebruikers.

Uitkomst op het einde

Het resultaat is afhankelijk van de vraag/probleemstelling en kan een (her)ontworpen document (bv. een contract, FAQ, algemene voorwaarden, privacybeleid, een informatiebrochure, een template), een (her)ontworpen juridische dienstverlening (door middel van een customer journey map en blueprinting technieken) of een technologisch product (bv. een juridische app) zijn. Het resultaat moet enerzijds oog hebben voor de behoeften van de externe opdrachtgever en de eindgebruiker, en anderzijds de juridische kwaliteit en correctheid waarborgen. Het eindresultaat wordt in de laatste week van het semester gepresenteerd voor een jury. De externe opdrachtgever kan ervoor kiezen om deel uit te maken van deze jury.

Voorbeeldprojecten

Deze module zal voor het eerst worden georganiseerd in academiejaar 2021-2022, waardoor er niet verwezen kan worden naar voorbeelden van bestaande projecten. De mogelijkheden zijn echter eindeloos. Enkele voorbeelden: een startup heeft nood aan gebruiksvriendelijke algemene voorwaarden of FAQ; een bedrijf wenst transparante templates voor bepaalde contracten; een advocatenkantoor wil zijn dienstverlening vereenvoudigen of wenst aangepaste brochures om cliënten te informeren over bepaalde (burgerlijke of strafrechtelijke) procedures.

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Budget

Werktijd voor studenten

contactmomenten 30u, studietijd 120u

Timing