Sporttechnologie en Innovatie

De cursus behandelt de nieuwste inzichten in de sport & gezondheid technologie en helpt de studenten in het gaan van idee / uitdaging in het veld naar een eerste concept oplossing.

Doel van het vak

Studenten werken aan verschillende aspecten van het innovatieproces, gaande van het opzetten van een project, het vinden van een probleem-oplossing en product-markt fit tot het conceptualiseren van de oplossing en het nadenken over een eerste bedrijfsmodel. Ze pitchen het project ook aan het einde.

De studenten

2e Masterstudenten (Bewegings- en sportwetenschappen)

Input aan de start

Een briefingsdocument en tijd om de uitdaging met de leerlingen en mij te bespreken

Uitkomst op het einde

Een eerste validatie van de belangrijkste veronderstellingen, een basisidee over de mogelijke oplossing en een presentatie om de huidige werkzaamheden en mogelijke volgende stappen samen te vatten.

Voorbeeldprojecten

De cursus is recent van start gegaan in het huidige academiejaar, studenten werkten aan hun eigen idee, variërend van slimme vloeroplossingen voor basketbal, tot toepassingen voor sportpsychologische ondersteuning op afstand, hulp bij revalidatie, real-time energiemonitoring voor fietsers, enz.

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

90 uur voor de volledige cursus (lezingen en opdrachten)

Timing

Jaarvak