Ondernemerschap

TIjdens het vak verwerven de studenten ondernemende vaardigheden en ontwikkelen ze een business plan voor een project of nieuwe organisatie.

Doel van het vak

Het hoofddoel is om succesvol een business plan te ontwikkelen en te verdedigen.

De studenten

Dit zijn 3e bachelorstudenten in toegepaste economie (TEW).

Input aan de start

Een duidelijke communicatie (video, document) over het nieuwe project of de nieuwe organisatie die ze wensen te starten en waarvoor de studenten een business plan kunnen ontwikkelen. Daarbovenop ook antwoorden op specifieke vragen die de studenten hebben.

Uitkomst op het einde

Een ontwikkeld business plan voor het nieuwe project of business idee.

Voorbeeldprojecten

-

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Budget

Werktijd voor studenten

Het vak heeft een werklast van 30 uur, studenten spenderen ongeveer 90 uur aan het project.

Timing

1e semester