Computervisie

Dit vak maakt studenten vertrouwd met de basisprincipes en technieken van beeldverwerking en -begrip. Verschillende feature engineering en (deep) learning gebaseerde aanpakken zullen bestudeerd worden en beoordeeld worden op verschillende industrie cases.

Doel van het vak

De student krijgt de mogelijkheid om ervaring op te doen met een aan praktische computer vision applicaties. Door geïntegreerde oefeningen en voorbeelden in het lab leren studenten afbeeldingen en video te visualiseren, analyseren en te manipuleren met de aangeleerde technieken.

De studenten

Master of Science in Machine and Production Automation Engineering Technology

Input aan de start

Dataset + omschrijving van het probleem (noden, vereisten, ...)

Uitkomst op het einde

Prototype + rapport

Voorbeeldprojecten

Dit is een nieuw vak in 2021-2022

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

24 uur

Timing

2e semester