Strategic sports management and policy

Studenten sportmanagement leren een strategisch plan opmaken voor sportorganisaties en leren om op een kritische manier strategische uitdagingen op het niveau van sportorganisaties en sportbeleid op te lossen.

Doel van het vak

Studenten maken een strategische en kritische analyse van een sportorganisatie met het doel concrete strategische keuzes en oplossingen te bieden voor de uitdaging(en) waarmee de sportorganisatie wordt geconfronteerd.

De studenten

2e masterjaar in de opleiding Master of Science in de bewegings- en sportwetenschappen (afstudeerrichting sportbeleid en sportmanagement), aangevuld met 1 of 2 Noorse Erasmusstudenten.

Input aan de start

Vergadering met de studenten om de studenten te briefen, relevante documenten, mogelijkheid tot het spreken van anderen in de organisatie indien noodzakelijk.

Uitkomst op het einde

Eindrapport en presentatie. Het proces wordt begeleid door Annick Willem en assistent.

Voorbeeldprojecten

Strategisch plan voor de uitbouw van Gantoise hockey en hockey site watersportbaan.

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

Ten belope van 3 studiepunten of 90 uren; opdracht wordt gerealiseerd in groepjes van 6-7 studenten

Timing

1e semester