Beleidsanalyse

Een maatschappelijk probleem analyseren, alternatieve oplossingen uitwerken en er de beste oplossing rond voorstellen.

Doel van het vak

De studenten werken in groepen van 4 rond een actueel maatschappelijke kwestie in Vlaanderen. Ze kijken hoe diverse stakeholders dit probleem definiëren en kiezen dan voor een eigen afbakening. Eenmaal het probleem voldoende is scherp gesteld, gaan ze op zoek naar mogelijke oplossingen. De opties worden vervolgens systematisch afgewogen om er dan de beste uit te kiezen. Die oplossing wordt tenslotte in de vorm van een beleidsadvies gepresenteerd.

De studenten

Dit vak is een plichtvak in de 2e bachelor BPM, het schakelprogramma en voorbereidingsprogramma BPM en de 3e bachelor PSW. Deze studenten zijn allen al vertrouwd met de institutionele-bestuurskundige setting van ons land en worden geacht om de media en actuele ontwikkelingen/trends te volgen.

Input aan de start

Een externe organisatie kan een probleemkwestie suggereren waarrond een groepswerk wordt uitgewerkt door studenten in het kader van dit vak.

Uitkomst op het einde

Een uitgewerkte analyse van het voorliggende probleem en advies tot oplossing ervan.

Voorbeeldprojecten

Tijdens dit vak komen heel uiteenlopende topics aan bod zoals het personeelstekort binnen de Vlaamse woonzorgcentra, de te hoge kostprijs van schoolmateriaal voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen; grensoverschrijdend gedrag tijdens sport en ontspanning; het gebrek aan beschutting voor weidedieren; de waterschaarste in Vlaanderen enz.

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Budget

Werktijd voor studenten

Doorheen de lessenreeks werken de studenten steeds verder aan de diverse onderdelen van de opdracht. Ze worden geacht om er wekelijks minstens 1 tot 2 uren aan verder te werken.

Timing

2e semester