Bedrijfsfinanciering in de praktijk

Vanuit de academische kennis die de studenten doorheen hun curriculum verworven hebben, dienen ze een concreet probleem van bedrijfsfinanciering/corporate finance op te lossen binnen een bedrijf.

Doel van het vak

Deze cursus heeft als doel de studenten voor te bereiden op een toekomstige job binnen de afstudeerrichting corporate finance. Door de verschillende opdrachten binnen dit vak komen de studenten actief in contact met het werkveld en worden ze geconfronteerd met actuele financiële topics. Het veldwerk toont hoe de geleerde technieken in de dagdagelijkse realiteit worden toegepast. Het project zorgt voor het integreren van oplossingstechnieken en methoden uit de verschillende vakdisciplines, zoals o.a. Corporate Finance, Valuation and Risk Management, Advanced Corporate Finance, Advanced Financial Statement Analysis, Cases in Corporate Finance and Research Methods in Corporate Finance. Daarbij wordt steeds vanuit een reële probleemstelling uit de praktijk vertrokken, geënt opactuele financiële topics. Het project wordt uitgewerkt in een klein team, waarbij voorzien wordt in een actieve begeleiding vanuit de vakgroep en professionals uit hetwerkveld.

De studenten

Het betreft masterstudenten, Toegepaste Economische Wetenschappen afstudeerrichting Corporate Finance.

Input aan de start

De bedrijven leveren een financieel onderwerp, probleem of transactie (gebaseerd op een actueel thema) aan die ze in de praktijk binnen hun organisatie ervaren. Tevens het bijhorend cijfermateriaal en de achtergrondinformatie om dit probleem ten gronde aan te pakken.

Uitkomst op het einde

Afhankelijk van de noden, zullen de studenten in team een modeloplossing, een tool of andere voorstellen uitwerken opdat het bedrijf concreet verder kan.

Voorbeeldprojecten

Waarderingsmodel voor (over te nemen) ondernemingen. Cash management in Covid-19 tijden. Investeringsstrategie voor business angels uitwerken. ....

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

6 studiepunten - veldwerk (minstens) 35u

Timing

2e semester