Planning en ontwikkeling van gezondheidsbevorderende interventies

De studenten leren hoe ze een gezondheidsbevorderende interventie kunnen ontwikkelen

Doel van het vak

De studenten ontwikkelen een gezondheidsbevorderende interventie in een groep van 8 tot 10 studenten door de eerste 4 stappen van het Intervention Mapping Protocol te volgen:
1) onderzoek van de noden: analyse van het gezondheidsprobleem, analyse van het gezondheidsgedrag en de omgevingsfactoren, analyse van de gedragsdeterminanten, ...
2) iidentificeren van interventie objectieven
3) selecteren van theorie-gebasseerde methodes en praktische toepassingen voor gedragswijziging
4) ontwikkeling van een interventieprogramma

De studenten

Multidisciplinaire groep van studenten met een achtergrond in gezondheidswetenschappen, psychologie, sociologie, communicatiewetenschappen, ...

Input aan de start

De groep van 8 tot 10 studenten twee keer een bezoek laten brengen aan de organisatie tijdens het proces en feedback geven op hun project tijdens deze bezoeken (expertise op vlak van gezondheidsbevordering is nodig binnen de organisatie om feedback te kunnen geven). Aanwezig zijn op het einde van het semester als de studenten hun vak voorstellen.

Uitkomst op het einde

Een uitgebreide theoretische gezondheidsbevorderende interventie (met ideeën voor programma materiaal maar zonder praktische uitwerking hiervan)

Voorbeeldprojecten

Interventies om gezonde gewoontes te bevorderen (zoals slapen, gezonde voeding, fysieke activiteit, waterconsumptie, zonnebescherming, kakerscreening, ...) en interventies om ongezonde gewoontes te beperken (zoals roken, alcoholconsumptie, druggebruik, sedentair gedrag, ...)

Praktisch

Onderwijstaal

Nederlands

Budget

Werktijd voor studenten

Ongeveer 1 dag per week gedurende 12 weken

Timing

1e semester