Bedrijfsprocesbeheer

Tijdens het volgen van de Business Process Management levenscyclus zullen de studenten (1) leren hoe ze een bedrijfsprocesmodel opstellen aan de hand van Business Process Model and Notation (BPMN) (2) leren hoe bedrijfsprocesmodellen geïmplementeerd en gebruikt worden in de praktijk aan de hand van verschillende aanpakken en (3) leren hoe ze bedrijfsprocessen kunnen evalueren en monitoren en hoe ze die kunnen implementeren.

Doel van het vak

De studenten ontwikkelen in groep een bedrijfsprocesmodel in BPMN dat het bedrijfsproces weergeeft van een bestaand bedrijf. Het bedrijfsprocesmodel wordt geanalyseerd en verbeterd aan de hand van BPM methodes zoals value-added analysis, simulatie, ...

De studenten

2e jaar Master Business Engineering.

Input aan de start

- Informatie om het procesmodel te positioneren en te modelleren
- Data die kan gebruikt worden om het as-is procesmodel te analyzeren
- Feedback op het herontworpen procesmodel

Uitkomst op het einde

Een as-is procesmodel that geanalyseerd en verbeterd is.

Voorbeeldprojecten

-

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

10 uren

Timing

2e semester