Economie voor ingenieurs

Studenten leren hoe ze een economische analyse voor een ingenieursproject moeten uitvoeren (infrastructuur, ICT investering). Dit houdt in dat ze keuzes moeten maken tussen verschillende technische alternatieven of een bestaand project of bestaande infrastructuur moeten vervangen. Het doel is om de technische oplossingen te evalueren vanuit een niet puur technische perspectief, door rekening te houden met investeringskosten en operationele kosten, onzekerheid, verwachte levenscyclus en flexibiliteit doorheen het project.

Doel van het vak

De studenten voeren een techno-economische analyse uit, wat wil zeggen dat ze de verwachte kosten en baten kwantificeren voor een gegeven ingenieursproject (infrastructuur of ICT project).

De studenten

Bachelor of masterstudent, multidisciplinaire groep met meerdere talen
1st Master in Engineering (burgerlijk ingenieur), diveres disciplines (IEOR, computer science, electrical engineering, civil engineering, mechanical engineering, ...)

Input aan de start

Een briefing document met een beschrijving van het ingenieursproject + Tijd om samen te zitten met de studenten om vragen te beantwoorden op verschillende momenten in het semester (dit kan via video call of telefoon)

Uitkomst op het einde

Een rapport dat de economische analyse van het ingenieursproject beschrijft, gebasseerd op de veronderstellingen besproken met de externe organisatie. In de meeste gevallen is een sensitiviteitsanalyse ook toegevoegd.

Voorbeeldprojecten

Bestudeer de impact van het mogelijk gebruik van locatiesensoren om de operationele werking van een constructie site te verbeteren (verminder de hoeveelheid materiaal die verloren gaat of verkeerd weggelegd werd)

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

30 u

Timing

1e semester