Marketing communicatie

Marketingcommunicatie biedt een uitgebreid overzicht van theorieën, methodes en toepassingen van marketingcommunicatie waarbij alle elementen van de communicatiemix aan bod komen.

Doel van het vak

Het doel van het groepswerk in dit vak is om studenten vertrouwd te maken met het maken van marketing- en communicatieplannen. De studenten moeten een geïntegreerd marketingcommunicatieplan voor een product, dienst of bedrijf ontwikkelen in groepen van 5 studenten.

Het doel van het groepswerk is studenten verschillende aspecten van de communicatiemix te laten toepassen, om de juiste marketing- en communicatiedoelen op te stellen en om marketingstrategieën en -tactieken gebasseerd op verschillende communicatietools toe te passen. De groepsopdracht helpt studenten om strategisch na te denken over alle aspecten die belangrijk zijn bij het opstellen van een marketingcommunicatieplan.

De studenten

De studenten in dit vak zijn masterstudenten Business Administration en Erasmusstudenten. Doordat er elk jaar een aantal buitenlandse studenten dit vak volgen verloopt alles in het Engels.

Input aan de start

De organisatie dient aan het begin van het vak een korte beschrijving van het product of de dienst door te sturen via mail zodat dit aan de studenten kan voorgesteld worden. Tijdens de tweede of derde week van het semester wordt een on campus meeting van één uur voorzien waarop iemand van de organisatie aanwezig moet zijn. Daarnaast wordt er van de organisaties verwacht dat ze tijdig op de vragen van de studenten antwoorden en dat ze aanwezig zijn tijdens de eindpresentaties van het vak in december.

Uitkomst op het einde

De studenten leveren als resultaat een plan af van 12 pagina's met daarin een situatie analyse aan de hand van kwalitatief onderzoek, doelgroep, communicatiedoelen, boodschap, communicatietools, benodigde budget, timing van de acties en evaluatiecriteria.

Voorbeeldprojecten

BeerSelect, Stad Gent, Strivecloud, Klingele Chocolade, Volley West-Vlaanderen, Grandeco

Praktisch

Onderwijstaal

Engels

Budget

Werktijd voor studenten

Nog te bepalen

Timing

1e semester