19 – Ik zoek uitdagingen in organisaties waarbij ze weinig inzicht hebben in hun menselijke data.

Welke studenten werken hieraan?

Dit vak betreft master studenten in de bedrijfspsychologie. Deze studenten zijn experten in wording over mensenlijk gedrag, gedachten en emoties in organisaties. Daarnaast hebben ze een ferme achtergrond in data-analyse en statistiek. In dit vak leren ze de impact van leiderschap, teams en organisaties op uitkomsten zoals Burnout, jobtevredenheid, tevredenheid met work life-balance, stress etc. Zelfstandig kunnen ze data verzamelen (vragenlijst onderzoek, bijgestaand door eventuele cijfers van de organisatie). Dit leren ze dan analyseren in dit vak. Tot nu toe gebruiken we gesimuleerde data zodat ze geen tijd hoeven te steken in het verzamelen van data omdat ze dit al kunnen, maar voor de maatschappelijke impact zou reeële data handig zijn en interessant voor de studenten en organisaties.

Wat doen de studenten in het project of vak?

Het vak heet “Leadership and Multilevel research in organisations”. Het gaat dus over de verschillende theorieën over leiderschap en hoe je onderzoek kan voeren in organisaties om de effecten van leiders te gaan analyseren in het statistisch programma R-Studio. De studenten leren de verschillende leidersschapstijlen kennen, leren de uitkomsten volgens de wetenschap (bijvoorbeeld, minder of meer burnout, minder of meer stress, minder of meet tevredenheid, minder of meer uitval, minder of meer productiviteit). In het vak en de practica leren ze dus analyses uitvoeren op data en die dan om te zetten in concrete voorstellen aan organisaties. Dit gebeurt op een multilevel niveau waarbij ze het team en organisatie niveau kunnen meenemen.

Wat verwacht je van de organisatie?

Ik verwacht een gastles waarbij de organisatie de uitdaging uitlegt, hun manier van menselijke data verzameling toelicht en eventueel data beschikbaar stelt waarmee de studenten aan de slag kunnen met hun analyses.

Voorbeelden

Invloed van leiderschapsstijlen (dus organisatie zou eigenlijk metingen moeten doen over hoe werknemers hun leiders percipiëren), data over job tevredenheid, data over uitval, data over stress, data over mensen die de organisatie verlaten. Alle menselijke data is welkom waarop de studenten dan analyses uitvoeren en aanbevelingen kunnen geven.

Opdracht

Netwerk:

Heb je vragen over dit zoekertje?

Laat je gegevens na zodat we je in contact kunnen brengen met de betrokken lesgever. Hij of zij kan je vragen beantwoorden of wij schieten te hulp.

Heb je een geschikte uitdaging of opdracht voor dit zoekertje? Dien dit in via het formulier. Er is een plek voorzien om de nummers van gepaste zoekertjes door tegeven.

Laat je gegevens na: 

  Praktisch

  Aantal werkuren

  Studenten werken in groepjes van 3, afhankelijk van de data 1-2 lessen aan het project, dus 6 uur in het totaal. Het vak wel veranderd worden waarbij er 20 uur in totaal practica ter beschikking staat met dan nog 30 uren waarbij studenten op zichzelf er aan werken.

  Multidisciplinariteit

  Maatschappelijke meerwaarde

  3/5