2 – Ik zoek juridische vragen of casussen om door studenten te laten behandelen.

Welke studenten werken hieraan?

De studenten die dit vak volgens zijn eerste- en tweedejaars master studenten met een grondige basiskennis die hen in staat moet stellen om juridische casussen te behandelen.

Wat doen de studenten in het project of vak?

De studenten worden geconfronteerd met een of meerdere vragen uit de praktijk die zij onder begeleiding dienen te analyseren en beantwoorden.
De doelstellingen bestaan o.m. uit:
– Zelfstandig en/of in team analyseren van casussen en ontwerpen van oplossingen
– Zelfstandig en/of in team opbouwen van een degelijke juridische argumentatie en redactie
– Mondeling presenteren en verdedigen van juridische standpunten en oplossingen van een voorgeschotelde casus
– Bewustzijn van de verantwoordelijkheid van een jurist voor rechtszoekenden
– Hebben van een dienstverlenende houding t.a.v. rechtszoekenden

Deelnemende organisaties zullen op het einde van het project een geschreven advies, overeenkomst en/of beleidsdocument ontvangen.

Voor alle projecten worden de studenten van zeer dichtbij begeleid door verschillende coaches, verbonden aan de faculteit (professoren en/of (praktijk)assistenten). Zo krijgen zij onder meer bijstand bij het verkrijgen van inzicht en afbakening aangaande de juridische issues, bij de opmaak tijdskader binnen dewelke deze issues behandeld zullen worden, alsook bij het opstellen en verbeteren van het uiteindelijke advies, overeenkomst of policy. Op het einde van het project houden de studenten een mondelinge presentatie van hun project, waarbij er door de individuele coaches extra vragen kunnen worden gesteld.

Wat verwacht je van de organisatie?

Cruciaal is dat de studenten in contact komen met een juridische vraag / probleem vanuit de praktijk. Van deelnemende ondernemingen, organisaties, startups, ed. verwachten wij een juridische probleemstelling of, meer concreet, een juridische vraag. Zo kunnen deelnemende partijen bijvoorbeeld vragen of bepaalde wetgeving op hun start-up al dan niet van toepassing is (en indien zo, wat zij dienen te doen om in orde te zijn met dergelijke wetgeving). Ook kunnen zij vragen om een bepaalde overeenkomst, algemene voorwaarden of een policy te laten opstellen.

Voorbeelden

Twee voorbeelden zullen hierna worden aangehaald:

1. Project – DRIPL
Studenten werden in deze casus geconfronteerd met de vraag van student-ondernemers om na te gaan of hun startup-project (de lancering van drankautomaten met bepaalde vernieuwende specificaties) juridisch geen issues kent. Nadat de studenten de student-ondernemers hadden gesproken werden er (door de studenten) enkele juridische pijnpunten gedetecteerd. Op elk van deze punten gingen de studenten aan de slag teneinde de student-ondernemers te voorzien van degelijk advies.

2. Project – studentenvoorzieningen
Studenten werden in deze casus geconfronteerd met een vraag van de Ugent – dienst studentenvoorzieningen. Nadat de studenten met de verantwoordelijke van de dienst studentenvoorzieningen hadden gesproken werd hen duidelijk welke concrete vragen zij dienden te behandelen. Vervolgens gingen zij aan de slag m.o.o. de opmaak van een uitgewerkt juridisch advies.

Opdracht

Netwerk:

Heb je vragen over dit zoekertje?

Laat je gegevens na zodat we je in contact kunnen brengen met de betrokken lesgever. Hij of zij kan je vragen beantwoorden of wij schieten te hulp.

Heb je een geschikte uitdaging of opdracht voor dit zoekertje? Dien dit in via het formulier. Er is een plek voorzien om de nummers van gepaste zoekertjes door tegeven.

Laat je gegevens na: 

  Praktisch

  Aantal werkuren

  45 uur

  Multidisciplinariteit

  Maatschappelijke meerwaarde

  4/5

  Thema's