4 – Ik zoek uitdagingen waarbij studenten hun kennis rond leerstoornissen kunnen toepassen.

Welke studenten werken hieraan?

Studenten volgen de masterclass leerstoornissen (1e master logopedie). Ze volgden reeds een algemeen vak rond de diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, hier gaat het om verdere uitdieping.

Wat doen de studenten in het project of vak?

Binnen de masterclass leerstoornissen voeren studenten een groepstaak uit, waarbij ze een bepaalde vraagstelling, problematiek of methode benaderen vanuit de wetenschappelijke literatuur. Daarbij gaan ze na welke kennis er bestaat rond de specifieke vraag, en hoe dit kan toegepast worden in de praktijk.

Er zijn 3 begeleidingsmomenten. Ze presenteren de resultaten aan de volledige groep en dienen een paper in.

Wat verwacht je van de organisatie?

We verwachten een concrete vraagstelling en enige begeleiding van de studenten voor wat betreft achtergrond/afgrenzing van het onderwerp, zodat dit een haalbare taak wordt (binnen de beschikbare uren).

Voorbeelden

Dit kan gaan rond leren/leerstoornissen bij een specifieke doelgroep, bv kinderen uit kwetsbare gezinnen, studenten, kinderen met een ontwikkelingsstoornis, … , over een bepaalde methodiek of behandelingsprogramma, over zin en onzin van bijvoorbeeld zittenblijven voor kinderen met een leerstoornis, enzovoort.

Uitdaging

Netwerk:

Heb je vragen over dit zoekertje?

Laat je gegevens na zodat we je in contact kunnen brengen met de betrokken lesgever. Hij of zij kan je vragen beantwoorden of wij schieten te hulp.

Heb je een geschikte uitdaging of opdracht voor dit zoekertje? Dien dit in via het formulier. Er is een plek voorzien om de nummers van gepaste zoekertjes door tegeven.

Laat je gegevens na: 

  Praktisch

  Aantal werkuren

  Groepjes van 4 à 6 studenten werken samen/ieder ongeveer 20u aan het project.

  Multidisciplinariteit

  Maatschappelijke meerwaarde

  4/5

  Relevante studiegebieden