8 – Ik zoek juridische uitdagingen die vragen om innovatieve oplossingen op maat van het rechtssubject (Legal Design).

Welke studenten werken hieraan?

De studenten zijn Nederlandstalige masterstudenten Rechten, die reeds beschikken over een goede kennis van verscheidene rechtstakken.

Wat doen de studenten in het project of vak?

In de module ‘Legal Design’, binnen het opleidingsonderdeel ‘Professionele en Wetenschappelijke Vaardigheden’, zullen masterstudenten Rechten zich in kleine groepen buigen over juridische uitdagingen, in opdracht van een externe opdrachtgever.

Aan de hand van designtechnieken, meer bepaald Design Thinking, zullen de studenten het innovatieproces doorlopen in vijf stappen, met name (1) ‘empathise’ (heb empathie met de eindgebruiker), (2) ‘define’ (definieer het probleem), (3) ‘ideate’ (genereer ideeën), (4) ‘prototype’ (maak een prototype), en (5) ‘test’ (test de oplossing).

Naast deze ‘Design Sprints’ zullen de studenten via interactieve hoorcolleges wegwijs worden gemaakt in de wereld van design thinking in het algemeen (inclusief de basics van informatie- en servicedesign), en legal design in het bijzonder. Door het toepassen van legal design op juridische vraagstukken is het de bedoeling dat studenten innovatieve oplossingen naar voren schuiven op maat van het rechtssubject als eindgebruiker. Op het eind van het semester zullen de studenten het voorgestelde ontwerp pitchen voor een jury.

Wat verwacht je van de organisatie?

Eerst en vooral wordt een kort briefingsdocument verwacht, waarin de uitdaging en de doelgroep wordt neergeschreven. Doorheen het tweede semester van academiejaar 2022-2023 worden twee contactmomenten voorzien met de opdrachtgever (één in de opstartfase, één in de testfase), alsook de mogelijkheid om het jurymoment bij te wonen.

De studenten dienen het eindresultaat ook af te toetsen met minstens twee eindgebruikers. Indien jullie hiervoor graag de personen voordragen, dan is dit zeker mogelijk.

Voorbeelden

De studenten werken een volledig semester rond de juridische probleemstellingen van externe opdrachtgevers met als focus de gebruiksvriendelijkheid van het ontwerp door de eindgebruiker, zijnde het rechtssubject.

Om enkele voorbeelden te geven van mogelijke projecten:

 • het uitdenken van een juridische app
 • het efficiënter en transparanter maken van een juridische dienstverlening
 • het opstellen van een toegankelijke en helder opgemaakte brochure over een juridisch onderwerp met eventueel toegevoegde infographics
 • het herwerken van lange droge algemene voorwaarden naar een duidelijk leesbare tekst in klare taal
 • het uitleggen van de rechten van het kind op maat van de doelgroep, etc.

Uitdaging

Netwerk:

Heb je vragen over dit zoekertje?

Laat je gegevens na zodat we je in contact kunnen brengen met de betrokken lesgever. Hij of zij kan je vragen beantwoorden of wij schieten te hulp.

Heb je een geschikte uitdaging of opdracht voor dit zoekertje? Dien dit in via het formulier. Er is een plek voorzien om de nummers van gepaste zoekertjes door tegeven.

Laat je gegevens na: 

  Praktisch

  Aantal werkuren

  Gedurende twaalf lesweken zullen de studenten in groepjes van vier drie uur per week aanwezig zijn tijdens een contactmoment (4x3x12 = 144u), maar de werklast zal zich ook buiten deze contactmomenten situeren.

  Multidisciplinariteit

  Samenwerkingsverbanden vormen zeker een meerwaarde.

  Maatschappelijke meerwaarde

  4/5

  Thema's